Tarjoamme valmennuksia johtamisen,
työyhteisön ja kestävien ratkaisujen
kehittämiseksi

Missiomme

Missiomme on organisaatioiden uusiutumiskyvykkyyden ja inhimillisemmän työelämän vahvistaminen sekä globaalisti kestävien ratkaisujen käyttöönotto. 

Toteutamme valmennuksia kolmesta aihepiiristä

Ihmislähtöinen johtaminen. Opitaan johtamaan organisaation uusiutumiskyvykkyyttä, innovatiivisuutta, tuloksellisuutta ja resilienssiä.

Elinvoimainen työyhteisö. Rakennetaan kukoistava työyhteisö, joka uusiutuu ja menestyy muuttuvassa maailmassa.

Kestävä kehitys menestystekijänä. Tunnistetaan vahvoja arvoketjuja, jotka hyödyttävät sekä asiakkaita, omistajia, työntekijöitä että ympäröivää yhteiskuntaa.

Räätälöimme kaikki valmennukset vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. 

Valmennukset voidaan toteuttaa valmennuspäivinä, workshopeina, pidempinä prosesseina tai 30-60 minuutin virikepuheenvuoroina.

Avarra-valmennukset perustuvat kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen ja tieteelliseen tutkimukseen. Menetelminä käytetään ratkaisukeskeisyyttä, dialogista vuorovaikutusta ja kokemuksellista oppimista. Valmennuksissa teoreettinen tieto yhdistyy käytännön ratkaisuihin. Tuloksena syntyy havahtumisia ja oivalluksia.

Kenelle?

Valmennuksistamme hyötyvät yritykset sekä julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot toimialaan tai kokoon katsomatta. Valmennukset toimivat parhaiten 5-20 hengen ryhmille. Ne voidaan räätälöidä myös isommille ryhmille tai yksilöprosesseiksi.

Avarra-valmennukset sopivat erinomaisesti

  • Johtajille ja johtoryhmille
  • Esihenkilöille
  • Tiiminvetäjille
  • Projektipäälliköille
  • Asiantuntijoille
  • Tiimeille
  • Asiakaspalvelun avainhenkilöille
  • Myynnin ammattilaisille
  • Työhyvinvointivalmennuksena työyhteisöille
  • Kehittämispäivän teemaksi